Waterhardheid en pH zijn twee zeer belangrijke parameters voor een succesvolle waterbehandeling in de whirlpool.

Waarom is dit zo?

Een whirlpool met 50 nozzles heeft ca. 100 m leidingen met een binnenoppervlak van ca. 150 m². In geval van kalkneerslag kan harde kalksteen zich op de 150 vierkante meter vestigen. Bacteriën gebruiken kalksteen als voedsel. Vetten en oliën die via de huid in het water terechtkomen, kleven gemakkelijk aan het ruwe oppervlak en dienen de bacteriën extra als Voedsel.

Als meerdere bacteriën zich kunnen vestigen en voldoende voedsel kunnen krijgen, beginnen ze met een versnelde celdeling (proliferatie). Bij 37° watertemperatuur kunnen bacteriën hun aantal om de 20 minuten verdubbelen. Eén bacterie kan in 10 uur tijd 1 miljard bacteriën worden.

Zodra meerdere bacteriën zich samenvoegen, beginnen ze een soort slijm te produceren. De zogenaamde biofilm. Deze biofilm heeft vele functies. De belangrijkste functie is het beschermen van de bacteriën tegen desinfectiemiddelen. Een andere functie is het filteren van voedingsstoffen uit het water en deze te gebruiken als voedsel voor de bacteriën. Biofilms in de leidingen moeten ten allen tijde worden vermeden. Daarom is de controle van de waterhardheid en de pH-waarde zeer belangrijk.

Wat is de relatie tussen waterhardheid en pH-waarde?

Als het regent, hoopt het regenwater zich op met het gas kooldioxide uit de lucht. Kooldioxide is zuur en daardoor wordt het regenwater licht zuur. Het heeft een pH-waarde onder 7,0.

Als de regen op de aarde valt en door een marmerlaag wegsijpelt, lost het zure water kalksteen op en absorbeert het opgeloste calciumionen. Deze calciumionen zijn in chemisch evenwicht met het zure water.

 

Water met veel opgeloste calciumionen wordt hard water genoemd. Er zijn verschillende eenheden waarmee men de waterhardheid kan aangeven. We gebruiken de eenheid "hardheidsgraad".

 

  • Van 7 - 10 °dH is ideaal water voor whirlpools
  • Van 1 - 10 °dH is zacht water
  • Van 10 - 13 °dH is middelhard water
  • Vanaf 14 °dH wordt water als hard beschouwd

 

De omzetting in °fH (graden van Franse hardheid) = 1 °dh x 1,78

De omzetting in °eH (graden van Engelse hardheid) = 1 °dh x 1,24

 

De waterhardheid van uw water kan bij uw waterleverancier worden opgevraagd of het meten met onze totale hardheidstestkit.